KONTAKT:

SLOVENSKÉ HUDOBNÉ FÓRUM, občianske združenie

Sídlo: 902 01 Pezinok, Bystrická 20

IČO: 42293332; DIČ: 2023959179

Registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,

číslo spisu: VVS/1-900/90-41587


KONTAKTUJ JEDNÉHO Z NÁS, PODĽA TOHO ČO CHCEŠ RIEŠIŤ:

ROLO - partnerstvá, spolupráca, organizačné záležitosti

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Tel.: +421 948 659565; mail: office@mecheche.net

NORO - gastro sektor, produktové partnerstvá

OBCHODNÝ  MANAŽÉR

Tel.: +421  903 424 203; mail: stanky@mecheche.net

RASŤO - stagemanažment, booking, dobrovoľníctvo

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE, PRODUKCIA

Tel.: +421 905 460678; mail: produkcia@mecheche.net


NAPÍŠ NÁM RÝCHLY ODKAZ